Vận tải xăng dầu thành phẩm là hoạt động chủ chốt của Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Khai Nguyên. Đội tàu công ty chúng tôi gồm 09 tàu chở xăng dầu có trọng tải từ 7.000 – 45.000 tấn và 02 tàu chở các sản phẩm khí hóa lỏng trọng tải từ 2.000 tấn, tham gia vận tải cả trong và ngoài nước, có tình trạng kỹ thuật tốt và được nhiều kho cảng chấp nhận, rất phù hợp với nhu cầu trong khu vực. Đó chính là thế mạnh của chúng tôi trong việc đáp ứng linh hoạt các nhu cầu khác nhau về kích cỡ hàng hóa của Khách hàng.