Nỗ lực từng ngày vận hành đội tàu với mục tiêu "Bốn Không": KHÔNG TAI NẠN, KHÔNG SỰ CỐ, KHÔNG TRÀN DẦU VÀ KHÔNG HƯ HẠI HÀNG HÓA.

 

 

Tầm nhìn:

Khai Nguyên hướng tới trở thành một trong những doanh nghiệp vận tải biển hàng đầu Việt Nam và Khu vực, cung cấp những dịch vụ vượt trội để trở thành đối tác uy tín và đáng tin cậy trong mọi dịch vụ liên quan đến vận tải biển.

 

Sứ mệnh: 

  • Khai Nguyên cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng và giá thành cạnh tranh dựa trên sự nhiệt huyết trong hành động, sáng tạo trong tư duy được hậu thuẫn bởi đội ngũ chuyên nghiệp, tạo nên giá trị thặng dư lớn trong mọi dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp. 
  • Chúng tôi không ngừng cải tiến hệ thống quản lý và nỗ lực từng ngày để vận hành đội tàu với mục tiêu "Bốn Không": KHÔNG TAI NẠN, KHÔNG SỰ CỐ, KHÔNG TRÀN DẦU VÀ KHÔNG HƯ HẠI HÀNG HÓA.