Bán thanh lý tàu Prime Sailor

 

Vào ngày 05/12/2016, Công ty CP VTB Khai Nguyên đã kí kết thành công hợp đồng bán tàu Prime Sailor cho đối tác nước ngoài.

 

Sự kiện trên nằm trong chương trình trẻ hóa đội tàu mà Công ty đã đề ra trong kế hoạch phát triển năm 2016. Prime Sailor là con tàu thứ 7 mà Khai Nguyên đã đầu tư từ năm 2012 để tham gia vào việc kinh doanh vận tải xăng dầu và góp một phần không nhỏ cho sự phát triển của Công ty ngày hôm nay. Tính đến nay, tàu Prime Sailor vẫn còn khá trẻ (18 tuổi). Với tình trạng kỹ thuật tốt do thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng, tàu đã hoạt động khai thác ổn định nên kinh doanh khá hiệu quả.

 

Với tình trạng trang thiết bị, máy móc còn tốt nên Chủ tàu mới vẫn tiếp tục khai thác vận tải xăng dầu.

 

Hình Prime Sailor