Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2016

 

Ngày 06/05/2016, Công ty CP VTB Khai Nguyên đã tiến hành họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016.

 

Tại cuộc họp, Ban Giám Đốc đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 đến các Cổ đông, đồng thời cũng đệ trình kế hoạch hành động cho năm 2016. Theo đó, trong năm 2015, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Thế giới hiện đang phải đối mặt với giá dầu suy giảm xuống mức thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008.

 

Đại hội cổ đông 2016

 

Các Công ty tàu biển vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong sự cạnh tranh về nguồn hàng khan hiếm, sức ép giảm giá cước, khả năng quản lý vận hành tàu,…Tuy nhiên, với sự hỗ trợ to lớn của các Cổ đông, sự điều hành sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể CB-NV, Công ty đã vượt qua các khó khăn đó và đạt 103% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Căn cứ vào kết quả này, Đại Hội đã quyết định chia cổ tức năm 2015 là 25% trên vốn điều lệ.

 

Vốn điều lệ sẽ được tăng thêm nhằm phục vụ cho sự phát triển và trẻ hóa đội tàu trong năm nay. Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức đang tồn tại trong thị trường vận chuyển, chúng tôi quyết tâm phấn đấu kế hoạch năm 2016 phải đạt mục tiêu lợi nhuận tương đương hoặc cao hơn so với năm 2015.