Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

 

Ngày 09/03/2017 vừa qua, Công ty CP VTB Khai Nguyên đã tiến hành họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2017.

 

Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 đến các Cổ đông, đồng thời cũng đệ trình kế hoạch hành động cho năm 2017.

 

Trong năm 2016, kinh tế thế giới chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nhiều sự kiện lớn, giá dầu mỏ cũng xuống đến mức thấp kỷ lục 25 USD/thùng. Hoạt động vận tải xăng dầu nội địa giảm sút đáng kể do các Công ty đầu mối kinh doanh xăng dầu chuyển sang nhập khẩu từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực. Các Công ty tàu biển vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong sự cạnh tranh về nguồn hàng khan hiếm, sức ép giảm giá cước, khả năng quản lý vận hành tàu,…Tuy nhiên, với sự hỗ trợ to lớn của các Cổ đông, sự điều hành sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể CB-NV và Thuyền viên, Công ty đã vượt qua các khó khăn và đạt 102,5% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Căn cứ vào kết quả này, Đại Hội đã quyết định chia cổ tức năm 2016 là 15% trên vốn điều lệ.

 

Năm 2017, Công ty vẫn đặt ra mục tiêu đầu tư thêm tàu để mở rộng và trẻ hoá đội tàu, nỗ lực để đạt được kế hoạch kinh doanh mà Đại hội cổ đông đề ra.