Đào tạo kiểm tra tàu

 

Nhằm mục đích nâng cao kiến thức và kinh nghiệm kiểm tra tàu cho đội ngũ Cán bộ Nhân viên và Thuyền viên, Công ty đã mời Chuyên gia nước ngoài đến Tp. Hồ Chí Minh để hướng dẫn đào tạo thực tế trên tàu.

 

 

Khóa đào tạo diễn ra trong 02 ngày 19/09 và 20/09/2016 tại tàu Prime Sky với sự hướng dẫn chuyên sâu, nhiệt tình từ Chuyên gia.

 

Nội dung đào tạo bao gồm các hạng mục về: Khái quát phương thức kiểm tra tàu, đánh giá việc thực hiện quy trình Công ty, bổ sung kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn của Thuyền viên, đi sâu tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn của SIRE vetting,...

  

          

 

Kết thúc khóa đào tạo, Cán bộ Nhân viên – Thuyền viên đã học hỏi được thêm nhiều kiến thức, phương pháp cho công tác chuẩn bị kiểm tra tàu cũng như những lưu ý trong quá trình Thanh tra viên kiểm tra tàu. Đó là những kinh nghiệm quý báu nhằm giúp cho việc kiểm tra, vetting tàu đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, qua khóa đào tạo này, ý thức về an toàn tàu dầu và bảo vệ môi trường cũng được nâng cao hơn cho Thuyền viên nói riêng và tập thể Cán bộ Nhân viên nói chung.