Giá xăng dầu được điều hành linh hoạt theo cơ chế thị trường

 

Công khai Quỹ bình ổn giá

 

Báo cáo cho biết, trong thời gian qua, công tác điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ đã bám sát các tín hiệu cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới. Ngân sách Nhà nước không bù giá, bù lỗ. Giá điện, giá than, dịch vụ khám chữa bệnh (viện phí) tại các cơ sở công lập, giá dịch vụ giáo dục (học phí) tại các trường công lập… đang từng bước điều chỉnh theo các yếu tố thông số đầu vào với lộ trình và bước đi phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội trong nước, góp phần kiểm soát lạm phát, bình ổn giá cả thị trường, hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và góp phần đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước.

 

Đối với giá xăng, dầu, báo cáo cho biết, diễn biến giá xăng dầu thế giới trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015 diễn biến phức tạp, khó lường. Liên Bộ Tài chính – Công Thương đã điều hành giá xăng dầu một cách linh hoạt theo cơ chế thị trường, đồng thời sử dụng các công cụ tài chính nhằm hạn chế mức tăng giá khi cần thiết.

 

Khi thị trường có xu hướng giảm, Liên Bộ đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán trong nước phù hợp, kết hợp khôi phục thuế nhập khẩu và điều chỉnh tăng mức trích Quỹ Bình ổn giá tạo nguồn lực để bình ổn giá khi giá xăng dầu thế giới tăng cao trở lại.

 

Trong mỗi lần điều hành giá xăng dầu trong nước, Liên Bộ đều có các thông cáo báo chí, trong đó công khai diễn biến giá xăng dầu thế giới, giá cơ sở và nguyên tắc, sự cần thiết của việc điều hành giá xăng dầu trong nước, từng yếu tố cấu thành giá trong giá cơ sở như giá xăng dầu thế giới, thuế nhập khẩu, Quỹ bình ổn giá… đều được thể hiện một cách rõ ràng, minh bạch.

 

Các kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm soát… cũng thường xuyên được thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, họp báo, thông cáo báo chí, các cuộc hội thảo… Ngoài ra, Bộ Tài chính đã công khai chi tiết tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá của từng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối năm 2013, năm 2014 trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

 

Đối với giá điện, với cơ chế tương đối linh hoạt, quy định phân cấp thẩm quyền rõ ràng, việc điều chỉnh giá điện dần dần được quy định theo hướng linh hoạt hơn theo tín hiệu của thị trường (biến động các yếu tố đầu vào) nhưng vẫn đảm bảo sự quản lý của Nhà nước.

 

Các phương án giá điện được cơ quan có thẩm quyền kiểm soát chặt chẽ, mức điều chỉnh được cân nhắc để hạn chế tác động đến kinh tế xã hội. Năm 2014, giá điện bình quân được giữ ổn định. Năm 2015, giá bán lẻ điện bình quân hiện hành tăng thêm 7,5% (từ 1.508,85 đ/kwh lên 1.622,01 đ/kwh), thực hiện từ 16-3-2015.

 

Năm 2014, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2013 của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ Công Thương đã có thông cáo báo chí, đồng thời tổ chức họp báo để công khai giá thành sản xuất kinh doanh điện các năm 2013 theo quy định.

 

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cơ chế giá thị trường đối với giá than.  Báo cáo về giá than chưa thể hiện rõ sự công khai, mới chỉ gửi báo cáo tới Bộ Tài chính và Bộ Công Thương mà chưa thấy quy định về việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, báo cáo của Chính phủ cũng chưa có số liệu cụ thể về việc các doanh nghiệp ngành điện, xăng, dầu, than… thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành mà theo Nghị quyết yêu cầu thực hiện xong trong năm 2015.

 

Thu, chi NSNN được triển khai quyết liệt

Báo cáo cũng đánh giá, công tác tổ chức điều hành thu, chi NSNN được triển khai quyết liệt. Kết quả thu NSNN năm 2014 ước đạt 863,52 nghìn tỷ đồng, tăng 80,82 nghìn tỷ đồng (10,3%) so với dự toán Quốc hội quyết định (dự toán 782,7 nghìn tỷ đồng), trong đó hầu hết các địa phương đều đạt và vượt dự toán được giao, đảm bảo nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh về quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

 

“Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành tài chính, đặc biệt là cơ quan Thuế, Hải quan phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm tình trạng gian lận thương mại, trốn thuế, nợ thuế, hoàn thuế sai, chuyển giá. Kết quả năm 2014, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ được 18.448 vụ (giảm 16,19% về số vụ so với cùng kỳ năm 2013), trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4,97 tỷ đồng”- theo báo cáo.

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận định, Bộ Tài chính đã tổ chức triển khai và chỉ đạo cơ quan thuế, cơ quan hải quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp về mặt chính sách và về mặt quản lý để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

 

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu ra những tồn tại cần khắc phục như công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn chưa tạo được chuyển biến căn bản, tình trạng buôn lậu xăng dầu, thuốc lá, hàng tiêu dùng, vận chuyển trái phép hàng cấm (ma túy, ngà voi, pháo nổ…), sản xuất, kinh doanh hàng giả (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật….) chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả…

 

(Nguồn: Petronews)