Huấn luyện TMSA cho Công ty

 

Nhằm nâng cao kiến thức cho CB-NV Công ty, Ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Khai Nguyên đã tổ chức thêm một buổi đào tạo vào ngày 30/09 vừa qua.

 

 

Buổi đào tạo được sự hướng dẫn bởi 2 đánh giá viên của Đăng kiểm KR Hàn Quốc cùng với các Cán bộ và Thuyền viên Công ty. Nội dung xoay quanh việc nhận biết, đánh giá, giảm thiểu và quản lý rủi ro sự cố trên tàu. Các công việc trên là yếu tố hết sức quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hóa trên biển nhằm tránh thiệt hại, tổn thất về tài sản, con người và cả môi trường.

 

  

Bên cạnh đó, các nội dung về thực hiện và triển khai ISM code và TMSA cũng được truyền đạt từ phía chuyên gia. Các câu hỏi và thắc mắc của Thuyền viên xung quanh việc tìm ra nguyên nhân gốc rễ của rủi ro, sự cố trên tàu được chuyên gia phân tích tỉ mĩ từ đó đề ra những hành động thích hợp để xử lý.

 

 

 

Cuối buổi đào tạo, 2 chuyên gia cũng đã trao bằng chứng nhận cho từng người tham dự. Cả hai bên đã có sự trao đổi nhiệt tình, từ đó kiến thức thực tiễn và kinh nghiệm thực tế của Thuyền viên và Cán bộ Công ty cũng được cải thiện nhiều nhằm đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.