Khai thác dòng dầu đầu tiên tại mỏ Đông Đô

 

Mỏ Đông Đô khai thác dòng dầu đầu tiên Ngày 7/07, giàn khai thác Đông Đô thuộc cụm mỏ Thăng Long - Đông Đô, nằm trong Lô 01-97&02-97 đã cho dòng dầu đầu tiên (First Oil).

 

Đây là dự án do Nhà điều hành Lam Sơn JOC (LSJOC), trong đó Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP) tham gia 50% và Petronas của Malaysia tham gia 50%, làm chủ đầu tư.

 

Toàn bộ công trình cụm mỏ Thăng Long - Đông Đô bao gồm 22 giếng khoan phát triển, 2 giàn đầu giếng (WHP) tại mỏ Thăng Long và Đông Đô, 1 tàu FPSO công suất xử lý 18.000 thùng dầu/ngày, 13.000 thùng nước/ngày, hệ thống bơm ép nước 15.000 thùng/ngày và hệ thống bơm ép khí 18 triệu bộ khối/ngày. Trong đó, riêng mỏ Đông Đô có 10 giếng khai thác và 2 giếng bơm ép nước, khai thác tại cả tầng trầm tích và đá móng nứt nẻ.

 

Công tác chế tạo lắp đặt giàn đầu giếng và hoán cải tàu FPSO đều do các nhà thầu trong nước làm tổng thầu. Trong đó, công việc chế tạo lắp đặt 02 giàn đầu giếng được nhà thầu PTSC MC và nhà thầu VietsoPetro thực hiện đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

 

Dự kiến sản lượng đỉnh cho toàn Lô 01-97&02-97 bao gồm cả hai mỏ Thăng Long - Đông Đô sẽ khoảng 16.000 thùng/ngày.

 

Sản lượng dầu khai thác từ cụm mỏ Thăng Long - Đông Đô sẽ góp phần đảm bảo sản lượng chung cho toàn ngành trong năm 2014 và các năm tới. Theo tính toán, đến hết thời hạn PSC (năm 2026) cụm mỏ Thăng Long - Đông Đô sẽ khai thác tổng cộng hơn 40 triệu thùng dầu.

 

(Nguồn: nangluongvietnam)